Liander doorkruist de plannen ouderenhuisvesting op de ‘Uilenburgerhof’

De stadsdeelcommissie Centrum op heeft 11 januari 2021 vergaderd naar aanleiding van het Memo ouderenhuisvesting Uilenburgerstraat van 9 december. Uit dit memo blijkt dat het stadsdeel Centrum zich genoodzaakt ziet om de realisatie van ouderenhuisvesting op deze plek ‘on hold’ te zetten. Dit heeft te maken met de capaciteitsuitbreiding van het nieuw te bouwen onderstation van Liander in de Uilenburgerstraat en strengere veiligheidseisen.

Het onderstation Uilenburg ligt aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 27 en moet zo snel mogelijk worden vernieuwd én uitgebreid in capaciteit, gelet op de dringende energiebehoefte van de stad. Het huidige gebouw wordt gesloopt en er komt een nieuw gebouw met nieuwe moderne transformatoren en installaties. Door de dringende energiebehoefte is het noodzakelijk dat er voorrang wordt gegeven aan het nieuw te bouwen onderstation.

Het probleem is dat het Rijk, en in navolging van de gemeente, nieuw beleid aan het ontwikkelen is op elektromagnetische velden en aan Liander vraagt een minimale afstand van 5 meter te hanteren ten opzichte van de bestaande bouw. Het is niet onwaarschijnlijk dat een deel van de kavel voor de ouderenhuisvesting moet worden toegevoegd aan het Lianderkavel. Om die reden zal een nieuw Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Ouderenhuisvesting moeten worden gemaakt. Naar verwachting wordt komend voorjaar meer duidelijk over deze vereiste afstand, zo staat in het Memo te lezen.

Uit de vragen die gesteld werden door een aantal raadsleden – na de uiteenzetting van bovenstaande ontwikkelingen – werd duidelijk dat zij teleurgesteld waren over deze gang van zaken betreffende het plan voor ouderenhuisvesting in de Nieuwe Uilenburgerstraat. Door de projectleider Ronald Kramer werd nadrukkelijk gesteld dat het ‘on hold’ van het SPvE niet betekent dat het hele plan van de baan is, maar dat het ‘on hold’ gezet wordt tot de consequenties van de planuitwerking van het onderstation Liander helder zijn.

Het bestuur van de vereniging heeft voorafgaand aan deze vergadering een reactie ingediend op het Memo ouderenhuisvesting Uilenburgerstraat en gaat in gesprek met zowel leden van het stadsdeel als de gemeenteraad over het beleid rond de elektromagnetische velden. Daar valt volgens het bestuur nog wel op af te dingen. Het doel is het huidige kavel voor de nieuwe ouderenhuisvesting te behouden.