Lid worden

Het doel van de vereniging is te bevorderen dat wij als ouderen in onze buurt kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn actieve leden nodig.

Het lidmaatschap van de vereniging is bedoeld voor mensen  van 55 jaar en ouder die in de buurt (Nieuwmarkt / Groot Waterloo ) wonen.

Het lidmaatschap is persoonlijk en kost € 10,- per jaar te voldoen op rekeningnummer NL06INGB 0007 7441 01 t.n.v. Ver. Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo te Amsterdam

Woont u niet in de buurt maar wilt u toch lid worden omdat u een binding met de buurt heeft dan kan het bestuur hier een uitzondering voor maken. U moet dan wel bereid zijn deze binding aan het bestuur toe te lichten.

Wilt u lid worden?

Vul dan hieronder het formulier in. Uw gegevens worden per e-mail verstuurd en niet op de web-site opgeslagen. Ze worden alleen gebruikt voor onze ledenadministratie.

Graag bij Onderwerp invullen: lid worden.