De vereniging

De website ‘Ouderen wonen in de buurt’ is in het leven geroepen ten behoeve van de vereniging ‘Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo’. De vereniging is opgericht op 25 april 2017 en heeft als doel:

  • het bevorderen van levensloopbestendige huisvesting voor ouderen in het woongebied Nieuwmarkt / Groot Waterloo;
  • het stimuleren van het langer zelfstandig kunnen blijven wonen door ouderen in hun eigen buurt en in veilige, toegankelijke en betaalbare woningen;
  • het voorkomen van en zich inzetten tegen isolement van ouderen in de buurt.

Lees verder ….