Welkom

De Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo is opgericht op 25 april 2017.

De Vereniging heeft drie doelstellingen:

  1. het bevorderen van levensloopbestendige huisvesting voor ouderen (55+) in het woongebied Nieuwmarkt / Groot Waterloo;
  2. het stimuleren van het langer zelfstandig kunnen blijven wonen door ouderen in hun eigen buurt en in veilige, toegankelijke en betaalbare woningen;
  3. het voorkomen van en zich inzetten tegen isolement van ouderen in de buurt.

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit een voorzitter (Mw W. Schellekens), een penningmeester (Mw I. Wiersma), een secretaris (Dhr J. Houtgraaf) en een bestuurslid (Mw A. Ornstein).

De Vereniging bestaat uit verschillende werkgroepen. Deze zijn actief bezig zich te informeren over mogelijkheden van wonen voor ouderen in de Nieuwmarkt- en Waterloopleinbuurt bijv. door te lobbyen bij de gemeenteraad.

  • KvK nummer 68634250