Werkgroepen

In 2017 is begonnen met de verdeling van de verschillende activiteiten die de vereniging wil uitvoeren over een aantal werkgroepen. Hiertoe is besloten opdat het bestuur een overzicht kan houden en activiteiten beter kan delegeren. Tevens is het doel zoveel mogelijk leden hierbij actief te betrekken en zo verantwoordelijk de maken voor de ontwikkeling van de vereniging. Inmiddels hebben de werkgroepen zich verder ontwikkeld en vormen de kern van de vereniging. De werkgroepen werken zelfstandig, maar komen met regelmaat plenair bijeen om informatie en ervaring uit te wisselen en te zorgen dat de gezamenlijke koers niet uit het oog wordt verloren.