Enkele reacties op de concept nota van uitgangspunten Marineterrein

Tot en met 17 januari 2022 kon iedereen reageren op de concept Nota van Uitgangspunten (NvU) Marineterrein Amsterdam. De gemeente wil het Marineterrein veranderen in een groene, duurzame stadswijk. Er zullen ongeveer 800 woningen worden gerealiseerd. Deze woningen zijn ‘bedoeld voor een mix aan doelgroepen, passend bij het gebiedsconcept’. Behalve de Vereniging hebben ook andere groepen en organisaties gereageerd op deze conceptnota.

Zo is de zienswijze van omliggende buurten geschreven door en namens een flink aantal bewonersgroepen en organisaties, waaronder het Wijkcentrum d’Oude Stadt en de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. De zienswijze hekelt de voorgestelde hoge bebouwing, het versnipperde groen, en de scheve verhouding tussen bedrijfspanden en woningen. Als die verhouding wordt gecorrigeerd kunnen zelfs meer woningen worden gebouwd en het aaneengesloten groen worden uitgebreid tot een echt park. De grootte van het park wordt in de conceptnota schromelijk overdreven.

Zie ook:
Zienswijze Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB)
Zienswijze Vereniging Voordestad

Bron:
Marineterrein-2