Wanneer gaan ouderen nu eindelijk eens uit die grote woningen?

Gezinswoningen vrijspelen is een expliciet beleidsdoel van landelijke en gemeentelijke bouwprogramma’s en stimuleringsregelingen voor senioren. Maar senioren verleiden tot verhuizen blijkt lastig. Alles moet kloppen: de juiste plek, de juiste woning, de juiste prijs, het juiste moment en de juiste begeleiding. Ook in de sociale huursector is doorstroming een belangrijk thema. Het is echter niet eenvoudig doorstroming op enige schaal te realiseren, zo blijkt uit het betrekkelijke succes van stimuleringsregelingen als Hoog naar Laag en Groot naar Beter. In Amsterdam zijn dat er iets meer dan 200 per jaar voor beide regelingen samen.

Alles begint natuurlijk bij voldoende passend aanbod, maar goede samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten is een cruciale factor. Financiële afwegingen zijn meestal niet doorslaggevend, maar een persoonlijke aanpak – informeren, helpen met inschrijving, attenderen op geschikt aanbod, bemiddelen en doorverwijzen – kan bijna niet overschat worden. Hierin spelen seniorenmakelaars en wooncoaches een belangrijke rol.

 Lees verder Nul20 14.12.2022