Lang Leven Thuisflats

Met het initiatief Lang Leven Thuisflats proberen corporaties en zorg- en welzijnsaanbieders in Amsterdam bestaande seniorenflats te verrijken met zorgfuncties en meer gemeenschapsactiviteiten. Dat maakt het palet aan woonvormen voor senioren weer wat breder. En omdat de gebouwen er al staan, is dat veel sneller te realiseren dan bij nieuwbouw. Het motto van deze Thuisplusflats is: zelfstandig maar wel samen. De inspiratiebron ligt in Rotterdam, waar begin 2021 de eerste Thuisplusflats zijn gestart. 

Het aantal 75-plussers in Amsterdam verdubbelt de komende twintig jaar; 5 miljoen in 2040 waarvan 1,8 miljoen alleenstaand. Een groot deel van die ouderen is aangewezen op een sociale huurwoning. Met een exclusieve samenwerking tussen woningcorporatie, welzijns- en zorgpartij is het mogelijk op korte termijn meters te maken in de woonzorgopgave. Dat is het uitgangspunt van de Lang Leven Thuisflats. Amsterdamse corporaties verkennen in nauw overleg met hun bewonerscommissies de mogelijkheden van deze samenwerking in zeven locaties waar een bundeling van wonen, welzijn en zorg kan leiden tot meer efficiëntie en betere kwaliteit.

Lees verder Nul20 14.12.2022