Nieuwbouw 180 sociale- en seniorenwoningen op de Zuidas

Aan de Fred Roeskestraat in Zuid komen twee nieuwe woongebouwen met 180 sociale huurwoningen. De helft daarvan is bestemd voor senioren. De gemeente wil van de Zuidas een diverse en gemengde stadswijk maken waar mensen wonen, werken en leven. Op 19 december hebben de gemeente Amsterdam en woningcorporatie Eigen Haard een overeenkomst getekend voor de bouw van deze sociale huurwoningen.

De woningen komen in twee energieneutrale gebouwen. Op de begane grond is ruimte voor maatschappelijke functies, zoals een huisarts, tandarts of maatschappelijk werk. Ongeveer de helft van de woningen is voor senioren die zelfstandig wonen of in een groep. De andere helft betreft sociale huurwoningen, variërend in grootte van 45 m2 voor alleenstaanden, tot 90 m2 voor gezinnen. De bouw start naar verwachting eind 2024 en de eerste bewoners komen in 2026.