Werkgroep Lobby

De werkgroep Lobby onderhoudt contacten met verschillende politieke partijen in de stadsdeelraad, met adviseurs en bestuurscommissies (m.n. commissies Wonen en Ruimtelijke Ordening) om aandacht te vragen/krijgen voor de pilot (!) van de Vereniging.