Werkgroep Nieuwe Uilenburgerhof (NUH)

Woonvisie Nieuwe Uilenburgerstraat

Al in een vroeg stadium is het idee ontstaan om, als het terrein aan de Nieuwe Uilenburgerstraat bestemd wordt voor oudere bewoners uit de buurt, met de bewoners een beheercoöperatie te vormen. In september  is er onder de leden een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de belangstelling voor het wonen op het terrein aan de Nieuwe Uilenburgerstraat en de bereidheid dat te doen in de vorm van een beheercoöperatie, waarbij van de bewoners een actieve inbreng wordt gevraagd op het gebied van beheer, onderhoud en toewijzing. Ruim 70 leden hebben de enquête geretourneerd en daarmee aangegeven in beginsel belangstelling te hebben voor het concept van een beheercoöperatie.

NUH Resultaten enquête 09 2018 vraag en antwoord                                      

Om goed voorbereid te zijn wordt samen met stichting Villa Mazzelsteijn gewerkt aan het in kaart brengen van de benodigde acties voor het opzetten van een beheercoöperatie. De toekomstige bewoners, afkomstig van de leden van de vereniging en de achterban van de stichting vormen de leden van die beheercoöperatie om zodoende invloed te kunnen uitoefenen op hun eigen woonomgeving en verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar als buren.
 
Kijk voor informatie over Villa Mazzelsteijn op http://mazzelsteijn.blogspot.com/