Openstelling wachtlijst voor woningzoekenden

Stadsherstel – “de organisatie die zelf monumenten redt en de woonfunctie weer terugbrengt in de stad” – verhuurt het overgrote deel van haar woningen, zo’n 700 in Amsterdam, in de vrije sector. Het aanbod van sociale huurwoningen is zeer beperkt. Voor woningzoekenden hanteert Stadsherstel een wachtlijst om hun aanbod van beschikbare woningen in Amsterdam zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen.

Van 1 september t/m 30 september 2022 wordt de wachtlijst tijdelijk opengesteld voor nieuwe inschrijvingen. U kunt zich uitsluitend via het inschrijfformulier inschrijven. Iedereen die zich voor deze ronde inschrijft, zal een gelijke inschrijfduur opbouwen. Stadsherstel behoudt zich het recht voor bij een heel hoog aantal nieuwe inschrijvingen de inschrijfronde eerder te sluiten. Een inschrijving op de wachtlijst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij de selectie van huurkandidaten voor beschikbare woningen in Amsterdam is de inschrijfduur op de wachtlijst bepalend. Ook moet het inkomen toereikend zijn.

De inschrijfkosten bedragen € 15,- en de jaarlijkse verlengingskosten bedragen € 10,-. Betaling is alleen mogelijk per automatische incasso. Door het volledig invullen van het inschrijfformulier machtigt u Stadsherstel Amsterdam de desbetreffende bedragen van uw rekening af te schrijven. Indien u zich inschrijft, zal het inschrijfgeld à € 15,- half oktober 2022 van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. De verlengingskosten à € 10,- zullen elk jaar zo rond het voorjaar worden afgeschreven. U ontvangt hierover verder geen bericht.

Bron: Stadsherstel Amsterdam