Herhaalprik tegen corona

In het najaar en in de winter kan het coronavirus opleven. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan worden afgeremd.

De herhaalprik tegen corona kan:

  • beschermen tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van corona;
  • helpen voorkomen dat de zorg het te druk krijgt;
  • helpen om onder andere bedrijven, horeca en sportscholen open te houden doordat minder mensen ziek worden.

GGD Amsterdam is gestart met de herhaalprik met het vernieuwde vaccin tegen corona. Mensen die geboren zijn in 1946 of eerder kunnen meteen een afspraak maken. Zij hoeven niet te wachten op de uitnodiging.

De eerste groepen die worden uitgenodigd zijn mensen met een hoger risico om ziek te worden. Dit zijn:

  • mensen vanaf 60 jaar;
  • mensen vanaf 12 tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik;
  • bewoners van zorginstellingen;
  • mensen met het syndroom van Down.

Ook zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact krijgen snel een uitnodiging. In de loop van het najaar kan iedereen van 12 jaar en ouder met de basisvaccinatie(s) een herhaalprik krijgen.

Via de website www.planjeprik.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak inplannen voor de herhaalprik. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. U kunt ook het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer bellen via 0800-7070. Dit kan iedere dag tussen 08.00 en 20.00 uur.

Bron: GGD Amsterdam, 22 september 2022