Het Marineterrein, stadskwartier van de toekomst

De gemeente Amsterdam heeft grootse plannen met het Marineterrein. Vooral sinds het Ministerie van Defensie in 2018 besloot het Marineterrein niet te verlaten, maar een kleinere compacte kazerne neer te zetten. Dit maakt ruimte vrij om het Marineterrein te ontwikkelen tot een plek waar mensen kunnen leren, wonen, werken, sporten en recreëren.

Voor het zover is, bouwt Defensie eerst de nieuwe kazerne en er komt een sportveld voor gezamenlijk gebruik door Defensie en Amsterdammers. De defensiefuncties zijn nu nog verspreid over het terrein, maar verhuizen naar de nieuwe kazerne. Daarna kan het gebied ontwikkeld worden en de eerste huizen gebouwd. Naar verwachting zal het op z’n vroegst in 2026 zover zijn.

De gemeente wil zoveel mogelijk buurtbewoners en belanghebbenden bij dit project betrekken en heeft hiertoe een concept nota van de uitgangspunten vrijgegeven ten behoeve van inspraak. De inspraakperiode duurt van 16 november 2021 tot 17 januari 2022. Tijdens deze periode kunt u uw mening geven over de plannen. Op basis van de inspraak wordt de nota aangepast en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is naar verwachting in de tweede helft van 2022.

Voor meer informatie zie: Inspraak concept nota van uitgangspunten Marineterrein Amsterdam
Zie ook: Ruimte voor achthonderd huur- en koopwoningen op Marineterrein