Het Huis van de Tijd

Op dinsdag 4 februari 2021 opende het Huis van de Tijd aan de Nieuwe Herengracht officieel haar deuren. De opening werd verricht door Mascha ten Bruggencate, voorzitter van de stadsdeel Centrum. Het Huis van de Tijd is ontwikkeld door Anne-Mei The, de grondlegger en directeur van Tao-of-Care in samenwerking met Cordaan, het Odensehuis en het Ben Sajet Centrum. Het is ontstaan vanuit de behoeften om een plek van ontmoeting, gesprek en activiteit te creëren waar niet de dementie maar wie je bent en wat je kunt centraal staan. Xandra van der Swan is coördinator van het Huis van de Tijd.

Het Huis van de Tijd staat open voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met geheugenproblemen of dementie. Professionals en vrijwilligers helpen hen om een prettig leven te blijven leiden. De meeste deelnemers wonen thuis. Belangrijke pijlers zijn ontmoeting, zinge­ving, uitwisselen van kennis en ervaring en gesprekken over dementie. Het sociale is heel belangrijk; er wordt gewerkt vanuit de Sociale Benadering Dementie.  

Lees verder …