Collaboratieve woonvormen voor ouderen

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de stadswijken zo uit te rusten dat ouderen en inwoners met een beperking er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Hier komt veel voor kijken. Bij de gemeente, wooncorporaties en zorgondernemers is een groeiende behoefte aan een nieuw arrangement voor wonen, welzijn en zorg in de wijken. Ten behoeve hiervan heeft de kennis- en netwerkorganisatie Platform31 aanbevelingen gedaan en een kennisdossier ontwikkeld waarin gekeken wordt welke aanpak een goed samenwonen in wijken ondersteunt. Burgerparticipatie speelt hierbij een belangrijke rol. 

Platform31 organiseert samen met project Together drie sessies in september en oktober waarvoor u zich kunt aanmelden en via een livestream kunt bijwonen.