Werkgroep GEO (Gebouw Energie Omgeving)

De werkgroep GEO houdt zich bezig met Gebouwen, Energie en  Omgeving. De werkgroep heeft verschillende ideeën voor het complex Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59 uitgewerkt en een maquette gemaakt. De werkgroep hoopt dat dit kan bijdragen aan de nodige aanpassing van het SPvE door de gemeente. Kijk vooral naar het document van de werkgroep: Voorstel aanpassingen SPvE NIeuwe Uilenburgerhof

De werkgroep heeft zich ook verdiept in de mogelijkheden om de Nieuwe Uilenburgerhof natuurinclusief te maken. Zie: Natuurinclusief bouwen voor ouderen.

Van de kant van Stadsherstel is het idee ontstaan om het monument “de onderwijzerswoning” te verplaatsen op het terrein om zo meer ruimte voor nieuwbouw te verkrijgen. De werkgroep heeft dit idee verder uitgewerkt. Voor deze plannen is het nodig dat het concept SPvE (Stedebouwkundig Programma van Eisen)  wordt aangepast. In het document van de werkgroep  Voorstel aanpassingen SPvE NIeuwe Uilenburgerhof  wordt dit nader toegelicht.

De behandeling van dit voorstel door de gemeente wordt besproken in de inleiding van Willemien Schellekens voor de ALV op 4 november j.l. Er wordt eind 2019 nog gewacht op het uiteindelijke voorstel van het stadsdeelbestuur aan B&W. In dit voorstel wordt onder meer duidelijk hoe het stadsdeelbestuur wil omgaan met het advies van de Integrale Commissie, waarin het verplaatsen van de onderwijzerswoning wordt afgewezen maar ook gepleit wordt voor een grotere vrijheid van uitgangspunten en meer ruimte voor creativiteit van de ontwerpers. De GEO werkgroep hoopt in januari meer te weten en met de projectontwikkelaars in gesprek te gaan.

De werkgroep heeft zich ook verdiept in de mogelijkheden om de Nieuwe Uilenburgerhof natuurinclusief te maken. Meer hier over is te lezen in het artikel Natuurinclusief bouwen voor ouderen. Zie ook de Voorbeelden van natuurinclusief maken van kades en oevers.

De werkgroep heeft twee subgroepen: 1) Wonen en bouwen; 2) Natuurinclusief.

Wilt u reageren dan kan dat met onderstaand reactieformulier. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld

    Deze website is beschermd met reCAPTCHA, zie hiervoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google.