Werkgroep Huishoudelijk Reglement (HHR)

De werkgroep heeft een concept Huishoudelijk Reglement gemaakt en dit zal regulier worden bijgewerkt.