Slotpeiling: Op weg naar een sterker lokaal bestuur

Amsterdam wil het lokale bestuur versterken en toegankelijker maken, en de zeggenschap van bewoners vergroten. Amsterdammers konden van begin april tot 20 mei reageren op de voorstellen van het College. Tussen die reacties zaten ook ideeën waarvan het bestuur wil weten hoe andere Amsterdammers die waarderen. Vandaar dat ter afsluiting van het participatietraject en in voorbereiding op de bespreking in de gemeenteraad deze ideeën aan u worden voorgelegd.

U kunt nog tot en met 12 juni deelnemen aan een slotpeiling.