Rol corporaties in het bouwen van geclusterde wooncomplexen

Volgens het ING-rapport Wonen en zorg voor ouderen is er meer clustering van ouderenwoningen nodig om de groeiende personeelstekorten in de thuiszorg beheersbaar te houden. Zorg in wooncomplexen kan tot wel 50 procent doelmatiger worden geleverd dan in woningen verspreid in een wijk. Daarnaast verbetert clustering de doorstroming op de woningmarkt en vermindert het eenzaamheid en de zorgvraag. Veel tijd van de thuiszorg gaat nu op aan reistijd. Bovendien komen er per dag vaak ook meerdere zorgaanbieders langs bij een oudere. Dit kan veel efficiënter als ouderen dichter bij elkaar wonen.

ING pleit er daarom voor het komende decennium het aantal geclusterde ouderenwoningen in de bouwopgave te verdubbelen. “Dat zou het personeelstekort in 2031 halveren, doordat dan zo’n 9.000 thuiszorgmedewerkers minder nodig zijn, waaronder 1.000 wijkverpleegkundigen.” Het is aan gemeenten om hierin de regie te nemen waarbij de corporaties een grote rol spelen omdat veel ouderen op sociale huur zijn aangewezen.

Bron: Nul20 08.06.2022

Zie ook: Amsterdam gaat 2000 woningen voor ouderen bouwen