Oudeschans

Er is een werkgroep Oudeschans gestart om een nieuw projectvoorstel uit te werken:

Een aantal leden van de vereniging, die op de Oudeschans wonen, heeft bij Ymere een voorstel ingediend om aan de Oudeschans 12 woningen te bestemmen als zelfstandig geclusterd woonproject voor ouderen. Het doel is de leefbaarheid in dit deel van de binnenstad te beschermen en ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De initiatiefnemers willen graag dit voorstel uitwerken tot een concreet projectvoorstel, maar het wachten is nu op een reactie van Ymere of zij bereid zijn om mee te werken aan het realiseren van dit voorstel.

Leden van de vereniging zijn welkom om deel te nemen aan deze werkgroep. Aanmelden kan via het contactformulier op de website.