Geclusterd wonen voor senioren in een nieuwe fase?

Zowel landelijk als lokaal is er meer aandacht voor seniorenhuisvesting. Dit gebeurt onder invloed van zowel de vergrijzing als het beleid dat senioren zelfstandig moeten blijven wonen totdat zij daar niet meer toe in staat zijn. Vorig jaar zijn in Amsterdam besluiten genomen om in vijf jaar tijd 2.000 woningen in geclusterde vorm voor senioren te realiseren. Geclusterd wonen is een tussenstap die het voor senioren gezelliger kan maken door met leeftijdgenoten in de buurt te wonen en samen activiteiten te ondernemen. Enkele woonprojecten voor senioren die in Amsterdam in ontwikkeling zijn, zijn de Nieuwe Sint Jacob in de Plantagebuurt en Amsterdam Stadsveteraan in het Amstelkwartier.

Lees verder …