Een derde deel nieuwbouw geschikt voor ouderen

Minister Hugo de Jonge gaat bouwafspraken maken met provincies, gemeenten en woningcorporaties om een derde deel van de nieuwbouwproductie tot en met 2030 geschikt moet zijn voor ouderen. Het programma Wonen en Zorg voor Ouderen voorziet in de bouw van 170.000 ‘nultredenwoningen’, 80.000 zelfstandige woningen in een geclusterde woonvorm en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken voor met name ouderen met dementie.

Van de 80.000 woningen in een geclusterde woonvorm – hofjeswoningen, servicefats en seniorenflats – wordt de helft in het sociale huursegment gebouwd. In de Nationale Prestatieafspraken is al opgenomen dat woningcorporaties 50.000 geclusterde woonvormen realiseren: zowel zelfstandige woningen, als woonzorgplekken. Volgens het kabinet bestaat voor de toekomst behoefte aan meer verpleeghuisplekken. Daarom is de totale opgave van corporaties verhoogd naar 60.000 woningen. 

Naast de bouw van geschikt aanbod zet het kabinet in op het actief informeren van ouderen over de mogelijkheden om te verhuizen naar een beter passende woning. Zelfstandig wonen blijft het uitgangspunt. Gemeenten krijgen van het Rijk ook hulp om in hun woon/zorg-visies beter rekening te houden met toegankelijkheid van de leefomgeving, de realisatie van buurten die uitnodigen tot meer beweging en met voorzieningen om elkaar te ontmoeten.

Bron: Nul20 24-11-2022