Vergadering stadsdeelcommissie 21 mei 20.00hr

Op dinsdagavond 21 mei om 20.00hr vergadert de stadsdeelcommissie over het concept SpvE voor het complex aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel, de bestuurscommissie, wil van de stadsdeelcommissie graag horen wat zij van het concept SPvE vindt en welke verdere wensen er over dit SPvE zijn. Het memo van het dagelijks bestuur aan de leden van de stadsdeelcommissie geeft een goed inzicht in de stand van zaken, vooral de vragen aan de stadsdeelcommissie zijn voor onze vereniging van belang en dan uiteraard de antwoorden die de commissie gaat geven.

Kijk verder bij de agenda voor meer gegevens over 21 mei.