Uilenburgerhof in de prijzen gevallen

Centrum Begroot

Dinsdag 8 september zijn de winnende plannen van Centrum Begroot 2020 bekendgemaakt. Het gaat om 25 plannen die dit jaar nog uitgevoerd worden.

Bewoners, ondernemers en organisaties konden plannen indienen die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt of plannen die de verbinding tussen bewoners onderling versterken.

Ons bestuurslid mevrouw Astrid Ornstein had een plan ingediend om op het terrein aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59 een klein buurtparkje in te richten in afwachting van de zo door de Vereniging gewenste woningbouw.

Dit plan is een van de winnende plannen geworden en zal dus nog dit jaar worden gerealiseerd!

Dat betekent dat het terrein toegankelijk wordt en zo beter onder de aandacht blijft van buurtbewoners en van de gemeente.

Wij zijn erg blij met dit resultaat en het initiatief van Astrid Ornstein.

Het volledige overzicht ziet u op de pagina Centrum Begroot 2020.