Uilenburgerhof – het eerste succes

De Vereniging Wonen voor Ouderen Nieuwmarkt / Groot Waterloo is goed ‘in het zonnetje’ gezet door Jim Klinkhamer, de webmaster van Stadsdorp Nieuwmarkt. 

Lees Jim’s uitgebreide verhaal over het eerste succes van de Vereniging dat de Gemeente er mee ingestemd heeft dat Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59 bestemd wordt voor ouderenhuisvesting in de nieuwsbrief van het Stadsdorp Nieuwmarkt.

Zie ook het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, februari 2017.