Stand van zaken Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59

Tijdens de opening van de Algemene ledenvergadering (ALV) op 4 november jl. in de kantine van de korfbalvereniging Swift gaf onze voorzitter Willemien Schellekens een uitzetting over de stand van zaken Uilenburgerhof.

Ten behoeve van de leden om deze uiteenzetting nog eens na te lezen en/of voor degenen die niet aanwezig waren op deze bijeenkomst heeft de voorzitter van de Vereniging de stand van zaken uiteengezet in de tekst die te lezen is op de pagina Documenten.