Over de vereniging

De Vereniging wonen voor ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo is opgericht op 25 april 2017 en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 68634250.

De statuten van de vereniging zijn te lezen via deze link

Statuten

De vereniging heeft als doel

het bevorderen van levensloopbestendige huisvesting voor ouderen in het woongebied Nieuwmarkt / Groot Waterloo;

het stimuleren van het langer zelfstandig kunnen blijven wonen door ouderen in hun eigen buurt en in veilige, toegankelijke en betaalbare woningen;

het voorkomen van en zich inzetten tegen isolement van ouderen in de buurt.

De vereniging probeert aan dit doel te werken door in gesprek te gaan met partijen die invloed op dit doel hebben.

De vereniging heeft een bestuur met vier leden, mw W. Schellekens, voorzitter, mw I. Wiersma, penningmeester, mw A. Ornstein, bestuurslid  en hr J. Houtgraaf, secretaris.

Om de taken te verdelen zijn er verschillende werkgroepen die elk een bepaald onderdeel van de activiteiten voor hun rekening nemen.

 

  • KvK nummer 68634250