Inspraak voorzitter Vereniging WvO tijdens Vergadering Raadscommissie AZ

Vanmiddag 31 januari heeft onze voorzitter Willemien Schellekens namens de Vereniging haar zegje gedaan tijdens het inspreek halfuur van de Raadscommissie Algemene Zaken (AZ).

Onlangs is de Vereniging geconfronteerd met het feit dat het terrein aan de Nieuwe Uilenburgerstraat als mogelijke locatie is aangewezen voor ongedocumenteerden. Daartegen is de voorzitter in verweer gekomen. Zie haar verweer hieronder en op de pagina Documenten.

Inspraak Vereniging WvO Raadscommissie AZ 31-01-2019