Herinrichting Prins Hendrikkade-oost

Van de heer J Nelissen van het Omgevingsteam Herinrichting Prins Hendrikkade-oost komt het bericht over een inloopavond met als doel te informeren over het project en het proces, over het voorstel voor de tijdelijke inrichting van de ventweg met het verbreden van de stoep, opheffen van de rijbaan en parkeren en het verplaatsen van laden & lossen.  Doel is ook het verkrijgen van input op thema’s zoals veiligheid en doorstroming die gebruikt kan worden in de planvorming. De inloopavond zal plaatsvinden op woensdag 29 mei van 16.00 tot 21.00 hr . Het adres is de De Ruyterkade 126           Kijkt u voor meer informatie op                     http://www.amsterdam.nl/prinshendrikkade