Algemene ledenvergadering 23 april 2019

23apr2019
Recht Boomsloot 52

Algemene ledenvergadering

Van 20.00 hr tot 22.00 hr

bij De Boomspijker

Recht Boomsloot 52

Algemene Leden Vergadering

Inloop: vanaf 19:30 uur - aanvang: 20:00 uur - einde: 22:00 uur

Agenda:

 1. Opening: Welkom, introductie gasten
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag 22 mei 2018 (zie Bijlage 1)
 4. Jaarverslag – Toelichting secretaris van het bestuur (zie Bijlage 2)
  1. Financieel verslag / Jaarrekening (zie Bijlage 3)
  2. Verslag kascommissie
  3. Vaststelling contributie € 10,00/kalenderjaar
 5. Verantwoording beleid

Einde officiële gedeelte

Verslag van de huidige werkgroepen:

 • GEO
 • Gezondheidscentrum
 • Website
 • Ogen en Oren
 • Uilenburg
 • Lobby

Sluiting uiterlijk 22.00 uur

 •