Inspraak Raadscommissie Wonen en Bouwen

11dec2019
Amstel 1

Inspraak Raadscie Wonen en Bouwen

Van 09.00

bij Stadhuis Commissiezaal

Amstel 1

Op woensdag 11 december as. vergadert de Raadscommissie Wonen en Bouwen. Op verzoek van Mw Van Soest, raadslid voor de Partij voor de Ouderen komt het namens de Vereniging ingediende raadsadres op de agenda. Bij de vergadering is ook gelegenheid om in te spreken. Onze voorzitter is voornemens dat te gaan doen. Vanzelfsprekend is het van belang dat er leden van de vereniging op de publieke tribune zitten om onze motivatie en betrokkenheid te laten zien.

Kijk op de agenda om te zien wanneer de inspraak en de behandeling vanĀ  het raadsadres geagendeerd staan.

Voor de agenda klik op deze link

https://amsterdam.raadsinformatie.nl